Tinpane Rakshi – Anju Panta – Ft.Alisha Rai New Purbeli Song | Lyrics

Tinpane Rakshi Lyrics – Anju Panta
Singer-Anju Panta @AnjuPantav Paresh Rai
Lyrics-DP KHANAL
Music-Anil Koyee Rai
Arrange/Mix-Mastering Raju Karki
Recordist-Suresh rai Manoj Sangson
Studio-King


Tinpane Rakshi – Anju Panta – Ft.Alisha Rai New Purbeli Song | Lyrics


Tin paani rakshi chakhumla saiyli Kholā nā birko khol x2

Kholā nā birko kholā Āhāi bhet huṇḍā kherī bolā Sāyli bhet huṇḍā kherī bolā

Nigāle banmā chiyākhurā garauṁ Bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Nambārī māyā saṭaunā sailā Kholā nā dilāī khol x2

Kholā nā dilāī kholā Āhā bolimā ras golā Sailā bolimā rās golā

Nigāle banmā chiyākhurā garauṁ Bacchuñjel tā ho has rā ramāune x2

Tyorāke bajār barahā māse ḍhākeko tuhalole x2

Ḍhākeko tuhalole āhāi sajāulā pugole Sāilī sajāuṁlā pulole

Nigāle banmā chiyākhurā garauṁ Bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Rāmit dārā kamerō māto jarimā gayo pāyro x2

Jarimā gayo pāyro āhī māyā bho jan gairo Sailā māyā bho jan jan gairo

Nigāle banmā chiyākhurā garauṅne bacchuñjel tā ho hāse rā ramaune x2

Salālā bagne kāvelī kholā dilmā kāse gaurī x2

Dilmā kaise gharī āho nabasauṁ vārī parī Sāylī nabasauṁ vārī parī

Nigāle banmā chiyākhurā garauṅne bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Ṭiperā liyāyo maurile ras karnā mahā karā x2

Karaṇ mahā karā āhai lau māyā prīti gārhā Sailā lau māyā prīti gārhā

Nigāle banmā chiyākhurā garauṅne bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Bhute rā khaulā muralī makai melā rā path lai khajā x2

Melā ra path lai khajā āhai bajāuṅlā pañchebajā Sāylī bajaulā pachhebajā

Nigāle banmā chiyākhurā karūnne bacchuñjel tā ho has rā ramāune x2

Ukālō jiyānkō chapletī ḍuṅgā ḍakār bisoune x2

Ḍakār bisoune ohāi kin pō risaune Sāylā kinā pō risāunne

Nigāle banmā chiyākhurā garauṅne bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Kum jorī basau piratī gāsau selī rā sakalaimā x2

Selī rā sakalāimā āhāi basadin eklai mo Sāylī basadin ekalāi mo

Nigāle banmā chiyākhurā garauṅne bacchuñjel tā ho has rā ramaune x2

Daible diye sāth junī sammai bacauṅlā timrāi satmā x2

Bacauṅlā timrāi satmā āhāi yo jñān chā timrāi hātmā Sailā yo jñān chā timrāi hātmā

Nigāle ban


Tinpane Rakshi Lyrics

तीन पानी रक्षी चखुम्ला साइली
खोला ना बिरको खोल x2

खोला ना बिरको खोला
आहाइ भेत हुण्डा खेरी बोला
सायली भेट हुण्डा खेरी बोला

निगाले बनमा चियाखुरा गरौं
बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

नंबारी माया सटौना सैला
खोला ना दिलाई खोल x2

खोला न दिलाई खोला
आहा बोलिमा रस गोला
साइला बोलिमा रास गोला

निगाले बनमा चियाखुरा गरौं
बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमाउने x2

ट्योराके बजार बरहा मासे ढाकेको तुहलोले x2

ढाकेको तुहलोले आहाइ सजाउला पुगोले
साइली सजाउंला पुलोले

निगाले बनमा चियाखुरा गरौं
बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

रमित दारा कमेरो मातो जरिमा गयो पायरो x2

जरिमा गयो पायरो आही माया भो जन गैरो
साइला माया भो जन जन गैरो

निगाले बनमा चियाखुरा गरौंने बच्चुञ्जेल त हो हासे रा रमौंने x2

सलाला बग्ने कावेली खोला दिलमा कासे गौरी x2

दिल्मा कैसे घरी आहो नबसौं वारी परी
सायली नबसौं वारी परी

निगाले बनमा चियाखुरा गरौंने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

टिपेरा लियायो मौरिले रस करना महा करा x2

करण महा करा आहै लौ माया प्रीति गार्हा
सैला लौ माया प्रीति गार्हा

निगाले बनमा चियाखुरा गरौंने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

भुते रा खौला मुरली मकई मेला रा पथ लै खजा x2

मेला र पथ लै खजा आहै बजाऊँला पञ्चेबजा
सायली बजौला पछेबजा

निगाले बनमा चियाखुरा करूँने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमाउने x2

उकालो जियान्को चपलेती डुंगा डकार बिसौने x2

डकार बिसौने ओहाइ किन पो रिसौने
सायला किना पो रिसाउन्ने

निगाले बनमा चियाखुरा गरौंने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

कुम जोरी बसौ पिरती गासौ सेली रा सकलैमा x2

सेली रा सकलाइमा आहाइ बसदिन एकलै मो
सायली बसदिन एकलाइ मो

निगाले बनमा चियाखुरा गरौंने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौंने x2

दैबले दिए साथ जुनी सम्मै बचौंला तिमराइ सत्मा x2

बचौंला तिम्राइ सत्मा आहै यो ज्ञान छ तिम्रै हातमा शैला यो ज्ञान छ तिमराई हातमा

निगाले बनमा चियाखुरा गरौने बच्चुञ्जेल त हो हस रा रमौने x2

निगाले बनम....
निगाले बन्मा...
Tinpane Rakshi Lyrics
Scroll to Top