Mayakai Sansara Lyrics – Roshan Baluwa, Prabisha Adhikari | New Nepali Song

Mayakai Sansara Lyrics – Roshan Baluwa
Song: Mayakai Sansara
Vocal: Roshan Baluwa, Prabisha Adhikari
Lyrics: Lekhu Sahayatri
Mix/Master: Narendra Buyogi
Studio: The peak
Cast: Dinesh Tamang, Usha Upreti
Cinematographer: Karan Chaisir
Production: Surya Oli
Direction: Madan Khadka

Mayakai Sansara Lyrics – Roshan Baluwa, Prabisha Adhikari | Nepali Song


Mayakai Sansara Lyrics
Angalole khozcha sadaii
Timro niyanopan rozcha sadaī x2
Timilai āṅkh par rakhnā
Māḍai’nā yo man ekalai bachnā
Māyā bannū naī sarai chā
Bardai’chā yo jan jan
Timrāī bāe sāke chā abo
Āf’nai yo jīvan
Nāmnī gārā basau gar
Timi bhaṇḍā pārā jānū kā chā rā
Banau māyā kai sansār
Yūtāī hos sirānī tyo
Yūtāī hos sapnī x2
Tāimle buznū man kā kurā
Bujnechu mo pānī
Yūtāī hos hiḍan bāto
Yūtāī hos pugne bāto
Lagchā ajai hajār jūnī
Timrāī nai huṇ pau x2
Nāmnī gārā basau gar
Timi bhaṇḍā pārā jānū kā chā rā
Banau māyā kai sansār x2
Timro khusī bannā pāy
Pagchā malāi piyārā x2
Sadaī bārī saṅgai huñchu
Ekalō kailē nāpārā
Ruvaūn’gane chainā timilāi
Hasai rai rākhūn’lā
Sukh duḥkh jastai paros
Saṅgāī naī bācuṅglā x2
Nāmnī gārā basau gar
Timi bhaṇḍā parajāṇu kā chā rā
Banau māyā kai sansār x2

अंगलोले खोज्छ सदाइ
टिमरो नियानोपन रोज़्चा सदाई x2
तिमिलै आंख पर रखना
मांडैइना यो मन एकलई बचना
माया बन्नू नई सरै चा
बरदैइचा यो जन जन
टिमराई बाए साके चा अबो
आफनै यो जीवन
नामनि गारा बसौ गर
तिमि भण्डा पारा जानू का चा रा
बनौ माया कै संसार
यूताई होस सिरानी त्यो
यूटाई होस सपनी x2
टाइमले बुज़्नू मन का कुरा
बुज्नेचु मो पानी
यूताई होस हिडन बातो
यूताई होस पुगने बातो
लगचा अजै हजार जूनि
टिमराई नै हुण पौ x2
नामनि गारा बसौ गर
तिमि भण्डा पारा जानू का चा रा
बनौ माया कै संसार x2
टिमरो खुसी बन्ना पाय
पगचा मलाई पियारा x2
सदाइ बारी संगै हुंचु
एकलो कइले नापारा
रुवाउंगने चैना तिमिलाई
हसै रै राखूंला
सुख दुःख जस्तै परोस
संगाई नई बाचुंगला x2
नामनि गारा बसौ गर
तिमि भण्डा परजाणु का च रा
बनौ माया कै संसार x2
Scroll to Top