LOHOR LYRICS | Dipankar Baroti | New Assamese Song

LOHOR LYRICS | Dipankar Baroti | New Assamese Song : is the new song sung by Dipankar Baroti and lyrics are penned by Jhunak, Robin and music is composed by Palash Gogoi

Song: Lohor
Snger: Dipankar Baroti
Lyrics: Jhunak, Robin
Music: Palash Gogoi

LOHOR LYRICS |  Dipankar Baroti | New Assamese Song


lohore lohore lohore
tar khujor lohore lohore
lohore lohore lohore lohore

morom logai logai a deho maai boliya muk korila
tumar mitha mitha hahi te deho maai pogola muk korila
morom logai logai a deho maai boliya muk korila
tumar mitha hahi te deho maai pogola muk korila
morom logai logai a deho maai boliya muk korila
tumar mitha hahi te deho maai pogola muk korila

hoba ne logori mur bohagote patim bohagote patim biya
bhal lage muk teu gosoki juwa khokulu bur
kobo para muk
kumoliya pagolu chan chal tothapio kou bhal lagute
bhal lage muk
teu gosoki juwa khokolu bur kobe pare muk
boliya pagolu chanchal totha pio kou
bhal lage muk

bokul tolot dekhar para moi teuke lekh bolina
bhal lagute roha juwa mur bondu ki juwa plank suma
niri nara na borbad tumi kio iman dhuniya X2

bhal lage mur teu gosoki juwa khokolu bur kobo pare muk
boliya pagol chanchal tothapio
kou bhal te

tar khujor lohore lohore
dubori nasi uthe
mondar phuliya ronga uthe
sokut sape mari dhore
lohore lohore lohore
tar khujor lohore lohore
dubori nasi uthe mondar phuliya ronga uthe
sokut sape mari dhore
muk pogola korila gulopiya du gale
noione o khopune bhijau nu tenekoi..
boliya pogola chanchal tothapiu kou bhal lagu jen…

teu gosoki juwa khokolu bur kobo pare muk
boliya pogola chanchal tothapio kou bhal lagute..
bokul tolor dekhar pora moi teuke ni boliya

bhal lagute roha juwa mur bondhur di juwa plank suma
niri nara na………….
borbad tumi iman kio dhuniya
niri nara na..
borbad kio iman dhuniya …

tumak dekha pale te deho maai maai rati
nahe tuponi
khodai rati rati te deho maai kio kora aamoni
tumak dekha pale te deho maai rati nahe tuponi
khodai rati rati te deho maai kio kora aamoni.
hoba ne logori mur bohagote patim biya…..

Scroll to Top