DUSOKU MELIBORE PORA LYRICS | MOUSAM GOGOI | Assamese Song 2017

DUSOKU MELIBORE PORA LYRICS | MOUSAM GOGOI | Assamese Song 2017 : is the new song sung by MOUSAM GOGOI

song :- DUSOKU MELIBORE PORA
singer :- MOUSAM GOGOI

DUSOKU MELIBORE PORA LYRICS | MOUSAM GOGOI | Assamese Song 2017


dusoku melibore pora
tumie di asa dhora
o mur priya..
tumi janu mur nuhua
dusoku melibore pora
tumie di asa dhora
o mur priya..
tumi janu mur nuhua
jetiya moi bhabu tumak
endharotu name junak
mur ukhahot proti pol
mathu thaka tumi
jodiu duronite thaku
nite hopunot tumake dekhu
tumi pahori goleu
morom najabo komi
dusoku melibore pora
tumie di asa dhora
o mur priya..
tumi janu mur nuhua
dikhohara hoi jodi haru
jodi tumak kakhot bisaru
dibane prerona muk
meli tumar duhat
moi bhoba bur tumi bhabane
bhabi baru kiba pua ne
moi ajibon roi thakim
jana tumare akhat
dusoku melibore pora
tumie di asa dhora
o mur priya..
tumi janu mur nuhua
dusoku melibore pora
tumie di asa dhora
o mur priya..
tumi janu mur nuhua


Scroll to Top