Mutuma Baseki Mayalai Lyrics – Paul Shah | New Nepali Song Official

Singer: Shanti Shree Pariyar, Sandip Neupane
Lyrics: Nandu Pariyar
Music: Nandu Pariyar
Studio: 1DB HD
Audio/Video: Sandip Neupane Official
Direction/Choreography: Kajish Shrestha
Cast: Paul Shah, Asha Poudel, Narad Basnet, Juri Thakur

Mutuma Baseki Mayalai Lyrics – Paul Shah

Mutuma Baseki Mayalai Lyrics – Paul Shah


Mutuma Baseki Mayalai Lyrics

Roop ranga ferindai gacha ni
Raatbari chatpati bhacha ni x2
Mutu mai baseko manchey lai
Birsanu sajilo ka cha ra
Manaima baseko maya lai
Birsanu sajilo ka cha ra x2
Joon pani raati mailauncha ni
Timro yaad tyi bela auncha ni x2
Mutumai baseki mayalai
Birsanu sajilo ka cha ra
Mannai ma baseki mayalai
Birsani sajilo ka cha ra x2
Ke bholau saino ke thaha chaina
Jyapai mann kholna ni bha chaina x2
Mutu mai baseko mancheylai
Birsanu sajilo ka cha ra
Manaima baseko maya lai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Ke maya lako ho khai ta ni
Prem mai dubechu mai pani x2
Mutu mai baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannai ma baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Ke hola khulduli laii rahacha
Din raatai samjana aai rahacha 2
Mutu mai baseko manchey lai
Birsanu sajilo ka cah ra
Mannaima baseko mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Jhukinchu mo gari gari ta
Timi jaii chainan bho pari ta x2
Mutu mai baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannai ma baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Tholaichu ghass katna gaye ra
Hath kaatyo timro yaad aayera x2
Mutu mai baseko mancheylai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannaima baseko mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Bichaima bachana naphere
Junibhar mo timro humm kere x2
Mutumai baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannai ma baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Mohani aankhai ma mayako
Nidauchu kaakhai ma maya ko x2
Mutuma mai baseko mancheylai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannaima baseko mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2
Mutumai chu photo taaseko
Suhauncha musukkai haseko x2
Mutumai baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra
Mannai ma baseki mayalai
Birsana sajilo ka cha ra x2

मुतुमा बसेकी मयालाई गीत

रुप रंगा फिरिन्दै गच्छ नि
रातबारी चाटपाटी भाचा नी x2
मुटु मै बेसको मान्छे लाइ
बिरसानु सजिलो का छ रा
मनाइमा बसको माया लाइ
बिरसानु सजिलो का छ रा x2
जुन पानी राती मैलैँछ नि
टिमरो याद ती बेला औंचा नी x2
मुटुमै बसकी मायालाई
बिरसानु सजिलो का छ रा
मनै मा बसकी मायालाइ
बिरसानी सजिलो का छ रा x2
के भोलाउ सैनो के थाहा चैना
ज्यापै मन खोलना नी भा चैन x2
मुतु मै बेसको मन्चैलै
बिरसानु सजिलो का छ रा
मनाइमा बसको माया लाइ
बिर्साना सजिलो का चरा x2
के माया लाख हो खै तनी
प्रेम माई डुबेछु मै पानी x2
मुटु मै बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनै मा बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का चरा x2
के होला खुल्दुलीलाइ रहन्छ
दिन रातै समझ आइरहन्छ २
मुटु मै बेसको मान्छे लाइ
बिरसानु सजिलो का चाह रा
मनैमा बेसको मायालाई
बिर्साना सजिलो का चरा x2
झुकिन्चु मो गरि गारी ता
तिमि जाई चैनन भो परी त x2
मुटु मै बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनै मा बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का चरा x2
थोलाइछु घास काटना गए र
हात काट्यो टिमरो याद आयरा x2
मुतु मै बेसको मन्चैलै
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनैमा बेसको मायालाई
बिर्साना सजिलो का चरा x2
बिचैमा बचना नाफेरे
जुनिभर मो टिमरो हम्म केरे x2
मुटुमै बसकी मायालाई
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनै मा बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का चरा x2
मोहनी आँखा मा मायाको
निदाउछु काखै मा माया को x2
मुतुमा मै बेसको मन्चैलै
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनैमा बेसको मायालाई
बिर्साना सजिलो का छ रा x2
मुतुमै छु फोटो तैसेको
सुहाँचा मुसुक्कै हसेको x2
मुटुमै बसकी मायालाई
बिर्साना सजिलो का छ रा
मनै मा बसकी मायालाइ
बिर्साना सजिलो का छ रा x2

Scroll to Top