Man Pareki Sain Lyrics Khem Century | New Official Nepali Song

Singer :- Khem Century, Sunita Budha Chhetri
Song :- Man Pareki Sain
Lyrics :- Netra Aryal
Music :- Nandu Pariyar
Studio :- Prisma
Cast :- Narayani Khatri, Anil Paudel

Man Pareki Sain Lyrics Khem Century | New Official Nepali Song

Man Pareki Sain Lyrics Khem Century


Man Pareki Sain Lyrics

Rukh le pani basantma
Naya pat fere x2
Jyan ko jala samjana ta
Rahirahancha kere
Man pareki sain
Man pareki sain
Man pareki sain
Tyo rumal malai deu
Samjana ko lain x2
Maachi palne kholi hajur
Ban chari lai banle x2
Je pareni bhogchu banchan
Maya garne manle
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Tyo topi malai deu
Samjanako lain x2
Missi banda badsha thulo
Badsha banda ekka x2
Dilma aago lagi sakyo
Cha ki chaina ekka
Man pareki sain
Man pareki sain
Man pareki sain
Tyo rumal malai deu
Samjanako lain
Jale rumal siranima
Piratiko nasho x2
Poko pari rakheki chu
Sanu timro nasho
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Tyo topi malai deu
Samjanako lain x2
Purba bata gham udayo
Pachim paryo chaya x2
Dhanko dina nasakula
Dinchu chokho maya
Man pareki sain
Man pareki sain
Man pareki sain
Tyo rumal malai deu
Samjanako lain x2
Mato lai mato kai bhar
Pipalu lai bhara x2
Ajambari bholi dui din
Jindagi ke cha ra
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Tyo topi malai deu
Samjanako lain x2
Salgarima shalai huncha
Salerima shallu x2
Chutne kura naharana
Mannai huncha khallo
Man pareki sain
Man pareki sain
Man pareki sain
Tyo rumal malai deu
Samjanako lain x2
Makhamalko pachuorima
Pana patte fulchan x2
Samjinilai girigirso
Nirdahile bhulchan x2
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Yo topi malai deu
Samjamako lain x2
Gari gari tolaune
Bhako chu mo pani x2
Aajboli khasai ramro
Dekhdina sapani
Man pareki sain
Man pareki sain
Man pareki sain
Tyo rumal malai deu
Samjanako lain
Dhaan kutne dhikkima ta
Tori pelne millma x2
Jaali kura nagarana
Pahiro jancha dilma
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Kale pare dhai
Tyo topi mali deu
Samjanako lain x2

मन पारेकी सैन गीत

रुख ले पानी बसंतमा
नया पैट फेर x2
ज्ञान को जाला समझाना ता
रहिरहांचा केरे
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
त्यो रुमाल मलाई देउ
समझना को लेन x2
माची पालने खोली हजूर
बन चारि लै बनले x2
जे पारेनि भोगचू बंचन
माया गार्ने मानले
काले परे ढाई
काले परे ढाई
काले परे ढाई
त्यौ टोपी मलाई देउ
समजानाको लैन x2
मिस्सी बंदा बादशा थुलो
बादशा बंदा एक्का x2
दिल्मा आगो लागी सक्यो
चा की चैना एक्का
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
त्यो रुमाल मलाई देउ
समजनाको लेन
जले रुमाल सिरानिमा
पिराटिको नाशो x2
पोको पारी राखेकि चू
सानु टिमरो नाशो
काले परे ढाई
काले परे ढाई
काले परे ढाई
त्यौ टोपी मलाई देउ
समजानाको लैन x2
पूरब बता गम उड़ायो
पछिम परयो छाया x2
धनको दिना नासाकुला
डिंचू चोखो माया
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
त्यो रुमाल मलाई देउ
समजानाको लैन x2
मतो लै मतो कै भार
पिपलु लाई भरा x2
अजंबरी भोलि दुइ दिन
जिंदगी के चा रा
काले परे ढाई
काले परे ढाई
काले परे ढाई
त्यौ टोपी मलाई देउ
समजानाको लैन x2
सालगरिमा शलाई हुंचा
सालेरिमा शालु x2
छुटने कुरा नहराना
मन्नै हुंचा खल्लो
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
त्यो रुमाल मलाई देउ
समजानाको लैन x2
मखमाल्को पचूरिमा
पना पेटे फुलचन x2
समजिनिलै गिरिगिर्सो
निर्दाहिले भुलचन x2
काले परे ढाई
काले परे ढाई
काले परे ढाई
यो टोपी मलाई देउ
समजमाको लैन x2
गारी गारी टोलौने
भाको चू मो पानी x2
अजबोली खसै रमरो
देखदिना सपानी
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
मन परेकी सैं
त्यो रुमाल मलाई देउ
समजनाको लेन
धान कुतने ढिक्किमा ता
तोरी पेलने मिल्मा x2
जाली कुरा नगराना
पहिरो जंचा दिलमा
काले परे ढाई
काले परे ढाई
काले परे ढाई
त्यो टोपी माली देउ
समजानाको लैन x2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top