Jhim Jhim Pareli Lyrics Nita Acharya | New Official Nepali Song

Song :- Jhim Jhim Pareli
Singer :- Nita Acharya
Lyrics :- DP Khanal
Music :- Shankar Thapa Smile
Cast:- ALISHA SHARMA/BADRI PRASAD TIWARI

Jhim Jhim Pareli Lyrics Nita Acharya/Pratap Das

Jhim Jhim Pareli Lyrics Nita Acharya


Jhim Jhim Pareli Lyrics

Dherai vayo pachiako
Thaha kina napako
Ki ho bhuj pachiako
Ki ho maya nabhako x2
Bhujnai garo timro baani
Jati gare ni nabholeni timi
Naboleni timi bolyo
Jhim jhim pareli
Mero dhyan tetai cha
Timro dhyan chai kata ho
Thaha chaina ra timilai
Ishara mai batako x2
Bhujaunai garo ti.ilai
Jati gare ni
Nabholeni othai le bholyo
Jhim jhim pareli x2
Timro charke herai le
Yo dilai ma chyati bho
Maya bisai yo dilma
Malam patti gardiu bho x2
Bhujne lai ta mayama
Isara nai kaafi cha
Mannko dhoka ugarne
Timrai hathma chabi cha
Bhujnai garo timro bani
Jati gare ni
Nabhole ni timi bholyo
Jhim jhim pareli
Bhujaunai garo timilai
Jati gare ni
Nabhole ni othai le bholyo
Jhim jhim pareli x2
Khali dilko bhakari
Tyo mayale bhari deu
Sajai sake yo dilma
Aba ta kehi bholi deu x2
Herda kheri sojo chau
Bholna kati sipalo
Timilai bhar manera
Mai bhye diungla pipalu
Bhujnai garo timilai
Jati gare ni
Nabhole ni timi bholyo
Jhim jhim pareli x2
Bhujaunai garo timilai
Jati gare ni
Nabhole ni othai le bholyo
Jhim jhim pareli x2
Mero dhyan tetai cha
Timro dhyan chai kata ni
Thah chaina ki timilai
Isara mai batako x2
Bhujaunai garo timilai
Jati gare ni
Nabhole ni othaile bholyo
Jhim jhim pareli x2
Timro charke heraile
Yo dilai ma chyati bhayo
Maya bisai yo dilma
Mala patti gardeu bho x2
Bhujne lai ta maya ma
Isara nai kaafi cha
Mann ko dhoka ugarne
Timrai hathma chabi cha
Bhujnai garo timro bani
Jati gare ni
Nabhole ni timi bholyo
Jhim jhim pareli x2
Bhujaunai garo timilai
Jati gare ni…

झिम झिम परेली लिरिक्स

धेरै वायो पचियाको
थाहा किना नापाको
की हो भुज पचियाको
की हो माया नाभाको x2
भुजनै गरो तिमरो बाणि
जति गरे नि नभोलेनि तिमि
नबोलेनी टिमी बोल्यो
झिम झिम परेली
मेरो ध्यान तेतै च
टिमरो ध्यान चाय काटा हो
थाहा चैना रा तिमिलाई
इशारा माई बटाको x2
भुजौनै गरो ति.इलै
जति गरे नि
नभोलेनी ओथै ले भोल्यो
झिम झिम परेली x2
टिमरो चरके हेराई ले
यो दिलाइ मा चयति भो
माया बिसै यो दिल्मा
मालम पट्टी गार्डिउ भो x2
भुजने लै ता मायामा
इसरा नै काफी च
मनको धोखा उगरने
टिमराई हाथमा चाबी चा
भुजनै गरो तिमरो बानी
जति गरे नि
नभोले नी तिमि भोल्यो
झिम झिम परेली
भुजौनै गारो तिमिलाइ
जति गरे नि
नभोले नी ओथै ले भोल्यो
झिम झिम परेली x2
खाली दिलको भकारी
त्यौ मयले भारी देउ
सजाई सके यो दिलमा
अबा ता केही भोली देउ x2
हेरदा खेड़ी सोजो चौ
भूलना काति सिपालो
तिमिलाई भर मनेरा
माई भये दीउंगला पिपलू
भुजनै गारो तिमिलाई
जति गरे नि
नभोले नी तिमि भोल्यो
झिम झिम परेली x2
भुजौनै गारो तिमिलाइ
जति गरे नि
नभोले नी ओथै ले भोल्यो
झिम झिम परेली x2
मेरो ध्यान तेतै च
टिमरो ध्यान चै काटा नी
थाह चैना की तिमिलाई
इसरा माई बटाको x2
भुजौनै गारो तिमिलाइ
जति गरे नि
नभोले नी ओथैले भोल्यो
झिम झिम परेली x2
टिमरो चार्के हेराइले
यो दिलाइ मा चयति भयो
माया बिसै यो दिल्मा
माला पत्ती गार्डेउ भो x2
भुजने लै ता माया मा
इसरा नै काफी च
मन को धोखा उगाने
टिमराई हाथमा चाबी चा
भुजनै गरो तिमरो बानी
जति गरे नि
नभोले नी तिमि भोल्यो
झिम झिम परेली x2
भुजौनै गारो तिमिलाइ
जाती गारे नी…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top