Jam Bho Maili Lyrics Prakash Dutraj | New Nepali Song

Jam Bho Maili Lyrics
Song:-Jam Bho Maili
Vocal:- Prakash Dutraj
Lyrics/Music:-Prakash Dutraj
Music Arranger:- Krishna BK
Recording Studio:-Prisma Digital

Jam Bho Maili Lyrics

Jam Bho Maili Lyrics Prakash Dutraj


Chautarīmā pipal chaaya
timlāī dinī māyā mero manai bhorī c
ha

Pipal chaaya
timlāī dinī māyā mero manai bhorī cha

Lāhur jānī relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
jām bho māīlī sarar

Himāl phūl hiu̐mā sareko
maile māyā gareko timle mesai pāyenau

Hiu̐mā sareko
maile māyā gareko timle mesai pāyenau
Lāhur jāne relaimā jānn
māīlā sarar

Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar

Samjhanilāī holā yām̐ ke dinī? Her
muṭu ḍhaḍkinī timrāi nām lier

Holā ke dinī? Her muṭu ḍhaḍkinī timrāi nām lier
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho
māīlī sarar jām bho māīlī sarar

Rātmā chaina charī bāsaimā

timrāi hunī āshaimā ādhā bai̐ś harāyo

Charī bāsaimā
timrāi hunī āshaimā ādhā bai̐ś harāyo
Lāhur jāne relaimā
jānn māīlā sarar
Lāhur jāne relaimā
jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar

Ghāmko pachi lāger jām bho māyā bhāger himāl pārī desaimā
Pachi lāger jām bho māyā bhāger himāl pārī desaimā
Lāhur jānī relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
jām bho māīlī sarar

Āchār miṭho chukaile
ṭhikk pārchaū mukhaile bheṭ hudā jahile ni

Miṭho chukaile
ṭhikk pārchaū mukhaile bheṭ hudā jahile ni

Lāhur jāne relaimā
jānn māīlā sarar
Lāhur jāne relaimā
jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar

Barko cheumā gidarī
lānn malāī nidarī
sānu timrāi jhalakāle
Cheumā gidarī
lānn malāī nidarī
sānu timrāi jhalakāle
Lāhur jānī relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
jām bho māīlī sarar

Gāīko bāchī kholīmā
mohanī cha bolimā
sunī sunī rahum̐jhaim̐
Bāchī kholīmā

mohanī cha bolimā
sunī sunī rahum̐jhaim̐
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar

Ab āunī kasam! Hiudaimā sindur bharchu siudaimā
pañche bājā bajāudai
Kasam hiudaimā
sindur bharchu siudaimā
pañche bājā bajāudai

Lāhur jānī relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
jām bho māīlī sarar

Jānn pir dhoer
mai basumlā roer
pachi eklai pārchau ki?
Pir dhoer
mai basumlā roer

pachi eklai pārchau ki?
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar
Dinn timlāī run

her vāchā-kasam khāer
jobān bainā mārumlā
Run her vāchā-kasam khāer
jobān bainā mārumlā
Lāhur jānī relaimā jām bho māīlī sarar
Lāhur jāne relaimā jām bho māīlī sarar
jām bho māīlī sarar

Dukhīko chori dukhai dhānchu m
jām bhan na jānchu m
ḍolī chaḍī gharaimā
Dukhai dhānchu m
jām bhan na jānchu m
ḍolī chaḍī gharaimā
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
Lāhur jāne relaimā jānn māīlā sarar
jānn māīlā sarar

Scroll to Top