Pachhyauri Lyrics – Melina Rai | New Kauda Song | Jagat Magar Official

Song – Pachhyauri
Singer – MELINA RAI, JAGAT MAGAR
Lyrics – JAGAT MAGAR
Music – JAGAT MAGAR
Studio – MARUNI DIGITAL
Cast – CHAHANA MAGAR, JAGAT MAGAR

Pachhyauri Lyrics – Melina Rai | New Kauda Song | Jagat Magar Official

Pachhyauri Lyrics – Melina Rai


Pachhyauri Lyrics

Haa.. kanchi timro nashalu aankha
Yo mann mero yeta gayo
Ke bho ke bho tyi ankha
Kanchi timro nashalu ankha x2
Kancha timro herai ho ramro
Bhanum baney ke bhanum khai
Mai afai lai chu ramro
Kancha timro heraii ho ramro x2
Bhanum baney ke bhanum khai
Mai afai lai chu ramro
Kancha timro heraii ho ramro x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Kallai sacheko x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Timilai sacheko x2
Kanchi timro ke cha testo sur
Pahilo choti aungda kheri
Luki luki herthyo pohor
Kanchi timro ke cha testo sur x2
Kancha timi mann pareko
Heri rahne mann launi
Aaj rodhi jareko
Kancha timi mann pareko x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Kallai sacheko x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Timilai sacheko x2
Kanchi timro maya cha dherai
Sathai juni bhandina mo
Yo juni ma hau merai
Kanchi timro maya cha dherai x2
Kancha timro sathai kaafi cha
Timlai dine maya mero
Kami bhaye maafi cha
Kancha timro sathai kaafi cha x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Kallai sacheko x2
Hey maya timrai lagi bacheko yo joban
Timlai sacheko x2
Kanchi mero chutti choto cha
Pir chinta nagarana dilma timrai photo cha
Kanchi mero chutti choto cha
Kanchi mero chutti choto cha x2
Kancha timro paltana taara
Jati taara baye pani
Maya bhayo jan gharaa
Kancha timro paltanai taara
Kancha timro paltanai taara x2
Bacha ra bandhan torera
maya lai najum chodera x2
Samjana pachhyauri odera eklaii
Najau chodera x2
Lahure gayo ghumti mudera
Najauna eklai chodera

पछयाउरी गीत

हा.. कांची टिमरो नशालू आंखा
यो मन मेरो येता गयो
के भो के भो तै अनखा
कांची टिमरो नशालू अनखा x2
कांचा तिमरो हेराई हो रामरो
भानुम बने के भानुम खाई
माई अफै लै चू राम्रो
कांचा टिमरो हेराई हो रामरो x2
भानुम बने के भानुम खाई
माई अफै लै चू राम्रो
कांचा टिमरो हेराई हो रामरो x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
कल्लाई साचेको x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
तिमिलाई साचेको x2
कांची टिमरो के चा टेस्टो सूर
पहिलो छोटी औंगड़ा खीरी
लुकी लुकी हेरथ्यो पोहोर
कांची टिमरो के चा टेस्टो सुर x2
कांचा तिमि मन परेको
हेरी रहने मन लौनी
आज रोधि जरेको
कांचा तिमि मन पारेको x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
कल्लाई साचेको x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
तिमिलाई साचेको x2
कांची तिमरो मया च ढेरै
सथै जूनि भंडिना मो
यो जूनि मा हौ मेरई
कांची तिमरो मया च ढेरै x2
कांचा तिमरो सथै काफी चा
तिमलै दीने माया मेरो
कामी भये माफ़ी च
कांचा तिमरो सथै काफी च x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
कल्लाई साचेको x2
हे माया टिमराई लगी बचेको यो जोबन
टिमलाई साचेको x2
कांची मेरो छुटि छोटो चा
पीर चिंता नगराना दिलमा टिमराई फोटो चा
कांची मेरो छुटि छोटो चा
कांची मेरो छुट्टी चोटो चा x2
कांचा टिमरो पलटना तारा
जति तारा बए पानी
माया भयो जन घरा
कांचा तिमरो पलटनै तारा
कांचा तिमरो पलटनै तारा x2
बच्चा रा बंधन तोरेरा
माया लाई नजुम चोदेरा x2
समजना पछ्याउरी ओडेरा एकलाई
नजौ चोदेरा x2
लहुरे गयो घुमती मुड़ेरा
नजौना एकलाई चोदेरा

Scroll to Top