Dhalki Jane Jawani Lyrics – Sagar Ale | New Nepali Song | ढल्की जाने जवानी Official

Dhalki Jane Jawani Lyrics – Sagar Ale
Presented By :- Nitu Pun
Song:- Dhalki Jane Jawani – ढल्की जाने जवानी
Vocal:- Sagar Ale Nitu Pun
Lyrics/Music – Nitu Pun

Dhalki Jane Jawani Lyrics – Sagar Ale


Dhalki Jane Jawani Lyrics
Maya pauna pirati launa
salaiju oh mayalu khacho bho
oh mayalu khacho bho

Sachai honi mann ma chau ni
salaiju yo kura sacho ho
o yo kura sacho ho

Dalkera jane yo hamro jawani
soltinile nagara manmani x2
Soltinile nagara manmani

Dalke ra jaos baru yo jawani
solti ju le garchau ki baimaani x2
Solti ju le garchau ki baimaani

Ramro mannko sitalu junko
salaiju oh sajilai paindaina
ho sajilai paindaina

Jhutho sath garchau ki ghath
salaiju ho bho maya laindaina
ho bho maya laindaina

Dalkera jane yo hamro jawani
soltinile nagara manmani x2
Soltinile nagara manmani

Dalke ra jaos baru yo jawani
soltiju le garchau ki baimani x2
Soltiju le garchau ki baimani

Maya chokho laune cha dhokho
salaiju oh timro sath paaye ta
oh timro sath paye ta

thami haath dine te sath
salaiju oh mo dilma vaye ta
ho mo dilma vaye ta

Dalkera jane yo hamro jawani
soltinile nagara manmani x2
Soltinile nagara manmani

Dalkera jaos baru yo jawani
soltiju le garchau ki baimani x2
Soltiju le garchau ki baimani

Udi nata xorchau ki sath
salaiju ho lagdaina timro bhar ho
lagdaina timro bhar mutu jalai
bhulchau ki malai salaiju ho
sarai ni lagcha darr
ho sarai ni lagcha darr

Dalkera jane yo hamro jawani
soltinile nagara manmani x2
Soltinile nagara manmani

Dalkera jaos baru yo jawani
soltijule garchau ki baimani x2
Soltiju le garchau ki baimani

Dhatia hoina jhil garya chaina
salaiju ho nagara domana ho
nagara domana

sajaune chu tyo khali siudo
salaiju oh sachey hai jobana
oh sachey hai jobana

Dalkera jane yo hamro jawani
soltinile nagara manmani x2
Soltinile nagara manmani

Dalkera jaos baru yo jawani
soltiju le garchau ki baimani x2
Soltiju le garchau ki baimani

Pachi pardai najikai sardai
salaiju ho fasayo jaalaima
ho fasayo jaalaima

thahai napai base cha maya
salaiju ho allare talaima
ho allare talaima

Dalkera jane yo hamro jawani
soltini le nagara manmani x2
soltinile nagara manmani

Dalkera jaos baru yo jawani
soltiju le garchau ki baimani x2
Soltijule garchau ki baimani

ढलकी जाने जवानी लिरिक्स – सगर अले

माया पौना पिरति लौना
सलैजु ओह मयालु खाचो भो
ओह मयालू खाचो भो

सचै होनी मन मा चौ नी
सलैजू यो कुरा सचो हो
ओ यो कुरा सचो हो

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सॉल्टिनाइल नागारा मनमानी x2
सोल्टिनाइल नागारा मनमानी

डालके रा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टी जू ले गारचाऊ की बैमानी x2
सोलती जू ले गारचौ की बैमानी

राम्रो मन्को सितालु जंको
सलैजु ओह सजीलै पनैना
हो सजिलाइ पनैना

झूठो साथ गरछौ की घट
सलैजु हो भो मया लैंदैना
हो भो माया लैंदैना

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सॉल्टिनाइल नागारा मनमानी x2
सोल्टिनाइल नागारा मनमानी

डालके रा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी x2
सोल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी

माया चोखो लौने चा धोखा
सलैजु ओह टिमरो साथ पाए ता
ओह टिमरो साथ पाए ता

थामि हाथ दिने ते साथ
सलैजु ओह मो डिल्मा वाय ता
हो मो डिल्मा वै ता

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सॉल्टिनाइल नागारा मनमानी x2
सोल्टिनाइल नागारा मनमानी

दलकेरा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी x2
सोल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी

उड़ी नाता ज़ोरचौ की साथ
सलैजू हो लगदैना टिमरो भर हो
लगदैना तिमरो भर मुतु जालै
भुलचौ की मलाई सलाईजू हो
सराय नी लगचा डर
हो सारी नी लगचा डर

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सॉल्टिनाइल नागारा मनमानी x2
सोल्टिनाइल नागारा मनमानी

दलकेरा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टिज्यूले गारचाऊ की बैमानी x2
सोल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी

धतिया होइना झिल गरिया चैना
सलैजु हो नगारा दोमाना हो
नागारा डोमाना

सजौने चू त्यो खाली सिउदो
सलैजु ओह सच्चे है जोबाना
ओह सच्चा है जोबाना

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सॉल्टिनाइल नागारा मनमानी x2
सोल्टिनाइल नागारा मनमानी

दलकेरा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी x2
सोल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी

पचि परदै नजिकै सरदै
सलैजू हो फसायो जलइमा
हो फ़सायो जलाईमा

तहै नापै आधार च मया
सलैजु हो अल्लारे तलाईमा
हो अल्लारे तलाईमा

दलकेरा जेन यो हमरो जवानी
सोल्टिनी ले नागारा मनमानी x2
सोल्टिनिले नागारा मनमानी

दलकेरा जौस बारू यो जवानी
सॉल्टिजू ले गारचाऊ की बैमानी x2
सोल्टिज्यूले गारचाऊ की बैमानी

Scroll to Top